Pakalpojuma noteikumi

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus (“Noteikumi”, “Pakalpojuma noteikumi”), pirms izmantojat šo vietni (“Pakalpojums”), kuru pārvalda mūsu vietne (“mēs”, “mēs” vai “mūsu”).

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šiem noteikumiem un ievērojat tos. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kas piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to.

Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja nepiekrītat kādai noteikumu daļai, iespējams, ka nepiekļūsit Pakalpojumam.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu pakalpojumā var būt saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nav mūsu vietnes īpašumā vai kontrolē.

Mūsu vietne nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka mūsu vietne nav tieši vai netieši atbildīga par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem, kas pieejami vietnē vai izmantojot jebkādas šādas tīmekļa vietnes vai pakalpojumus.

Mēs ļoti iesakām izlasīt noteikumus un nosacījumus, kā arī konfidencialitātes politikas attiecībā uz visām jūsu apmeklētajām trešo personu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem.

Izbeigšana

Mēs varam pārtraukt vai apturēt piekļuvi mūsu Pakalpojumam jebkādu iemeslu dēļ nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, tostarp bez ierobežojuma, ja jūs pārkāpjat Noteikumus.

Visi Noteikumu noteikumi, kuriem pēc to būtības būtu jāpiemēro izbeigšana, paliek spēkā arī izbeigšanas gadījumā, ieskaitot, bet ne tikai, īpašumtiesību noteikumus, garantijas atrunas, atlīdzību un atbildības ierobežojumus.

Piemērojamais likums

Šos noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Nīderlandes likumiem, neņemot vērā to kolīziju normas.

Tas, ka mēs neizpildīsim nekādas šo noteikumu tiesības vai nosacījumus, netiks uzskatīti par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja kādu no šo noteikumu noteikumiem tiesa atzīst par nederīgiem vai neizpildāmiem, pārējie šo noteikumu noteikumi paliks spēkā. Šie Noteikumi veido visu mūsu starpā noslēgto vienošanos par mūsu Pakalpojumu, un tie aizstāj un aizstāj visus iepriekšējos līgumus, kas mums varētu būt starp Pakalpojumu.

Izmaiņas

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus pēc saviem ieskatiem. Ja pārskatīšana ir būtiska, mēs centīsimies par to paziņot vismaz 30 dienas pirms jaunu noteikumu stāšanās spēkā. Tas, kas veido būtiskas izmaiņas, tiks noteikts pēc mūsu ieskatiem.

Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai izmantot to pēc tam, kad šie labojumi ir stājušies spēkā, jūs piekrītat, ka jums būs saistoši pārskatītie noteikumi. Ja nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet Pakalpojuma izmantošanu.

Sazinies ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.